QRCode

中子濕度規

neutron moisture gauge

謝勝己
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  利用快中子能為氫原子減速的濕度測定器。見下圖所示:   

中子濕度規

neutron moisture gauge

neutron moisture gauge 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
中子濕度規 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: