QRCode

中子吸收劑

neutron absorber (material)

楊瑞珍
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  和中子起顯著互應作用的物質,作用結果中子消失,不再為自由粒子。

中子吸收劑

neutron absorber (material)

neutron absorber (material) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
中子吸收劑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
中子吸收劑 splnge, neutron
學術名詞
電力工程
中子吸收劑 neutron absorber
學術名詞
電機工程
中子吸收劑 material, neutron-absorbing
學術名詞
電機工程
中子吸收劑 splnge, neutron

引用網址: