QRCode

中子反照率

neutron albedo

蔡益超
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  中子經一界面進入一區域,再經由這界面返回的機率。人員劑量計可利用中子反照率設計成中子反照率劑量計。

中子反照率

neutron albedo

neutron albedo 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
計量學名詞
neutron albedo 中子反照率
學術名詞
電機工程
neutron albedo 中子反照率
中子反照率 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
中子反照率 [neutron] albedo
學術名詞
計量學名詞
中子反照率 neutron albedo
學術名詞
電機工程
中子反照率 neutron albedo
學術名詞
電機工程
中子反照率 [neutron] albedo

引用網址: