QRCode

迴船池

turning basin

楊世安
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  船舶掉頭出港所需之迴轉水域謂之。

迴船池

turning basin

turning basin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
turning basin 迴船池
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
turning basin 迴船池
學術名詞
力學名詞
turning basin 迴船池
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
turning basin 迴船池,旋轉區
迴船池 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
迴船池 turning basin
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
迴船池 maneuvering basin
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
迴船池 turning basin
學術名詞
力學名詞
迴船池 turning basin

引用網址: