QRCode

乳化

emulsion

邱文英
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  將一種液體微細均勻地分散在另一種不互溶的液體中,稱為乳化;例如油分散在水中,或是水分散於油中。製備乳化液的方法可將兩液體劇烈攪拌,但通常需要加入乳化劑,才能使乳化液安定,不致於產生相分離。乳化劑的種類很多,有陰離子型、陽離子型及非離子型。乳化劑的分子兩端分別可與兩種液體的分子作用,而達到安定乳液的效果。通常水溶性的乳化劑適用於油分散於水中的乳液,反之,非水溶性的乳化劑則適用於水分散於油中的乳液。

乳化

emulsion

emulsion 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
emulsion 乳液
學術名詞
畜牧學
emulsion 乳(濁)液
學術名詞
紡織科技
emulsion 乳化液
學術名詞
礦冶工程名詞
emulsion 乳液;乳膠;乳劑
學術名詞
地質學名詞
emulsion 乳膠
學術名詞
動物學名詞
emulsion 乳狀液;乳劑
學術名詞
獸醫學
emulsion 乳劑,乳膠
學術名詞
海事
emulsion 乳劑;乳液
學術名詞
核能名詞
emulsion 乳膠;乳狀液
學術名詞
生物學名詞-植物
emulsion 乳狀液;乳濁液;乳劑
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
emulsion 乳液
學術名詞
食品科技
emulsion 乳[化]液,乳膠
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
emulsion 乳液;乳膠;乳化[作用]
學術名詞
海洋地質學
emulsion 膠液
學術名詞
測量學
emulsion 乳劑
學術名詞
視覺藝術名詞
emulsion 感光乳劑(版畫)
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
emulsion 乳液
學術名詞
化學名詞-化學術語
emulsion 乳液;乳膠;乳化
學術名詞
新聞傳播學名詞
emulsion 膠膜
學術名詞
電力工程
emulsion 乳膠,乳蝕液,乳劑,感光乳劑,乳化
學術名詞
力學名詞
emulsion 乳化
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
emulsion 乳膠 ;乳濁液
學術名詞
物理學名詞
emulsion 乳狀液;乳膠
學術名詞
海洋科學名詞
emulsion 乳膠 ;乳濁液
學術名詞
化學工程名詞
emulsion 乳液;乳膠;乳化[作用]
學術名詞
土木工程名詞
emulsion 乳膠
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
emulsion 感光乳劑
學術名詞
地球科學名詞-地質
emulsion 乳膠
學術名詞
土木工程名詞
emulsion 乳膠;乳化
學術名詞
材料科學名詞
emulsion 乳化;乳液;乳膠
學術名詞
電子計算機名詞
emulsion 乳劑
學術名詞
機械工程
emulsion 乳化法;乳化液
學術名詞
電機工程
emulsion 乳膠;乳蝕液;乳劑;感光乳劑;乳化
乳化 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
乳化 emulsify
學術名詞
化學名詞-化學術語
乳化 emulsification
學術名詞
核能名詞
乳化 emulsification
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
乳化 emulsification
學術名詞
醫學名詞
乳化 emulsions
學術名詞
測量學
乳化 emusified
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
乳化 emulsification
學術名詞
新聞傳播學名詞
乳化 emulsification
學術名詞
力學名詞
乳化 emulsion
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
乳化 emulsification
學術名詞
物理學名詞
乳化 emulsification
學術名詞
海洋科學名詞
乳化 emulsification
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
乳化 emulsification
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
乳化 emulsification
學術名詞
造船工程名詞
乳化 emulsification
學術名詞
電子計算機名詞
乳化 emulsification
學術名詞
機械工程
乳化 emulsification
學術名詞
電機工程
乳化 emulsification

引用網址: