QRCode

膨脹係數

coefficient of expansion

邱文英
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  膨脹係數可視為某物質在定壓下,其體積隨溫度變化而改變的程度的指標,定義為:      上式中,α為膨脹係數;V為體積;T為溫度;P為壓力。   一般而言,在某一溫度範圍內,若物質沒有相變化發生,其體積大約隨溫度上升而線性增加,因此其膨脹係數為一定值,但有相變化發生時,則體積明顯變化,膨脹係數也隨之改變。

膨脹係數

coefficient of expansion

coefficient of expansion 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
材料科學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
地質學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
水利工程
Coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
礦物學名詞
coefficient of expansion 膨脹率;膨脹係數
學術名詞
航空太空名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
紡織科技
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
礦冶工程名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
氣象學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
測量學
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
地球科學名詞-大氣
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
地球科學名詞-地質
coefficient of expansion 膨脹係數;膨脹率
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
海洋科學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
海洋地質學
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
土木工程名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
力學名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
電力工程
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
電子計算機名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
電子工程名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
學術名詞
機械工程名詞
coefficient of expansion 膨脹係數
膨脹係數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
造船工程名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
材料科學名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
材料科學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
地質學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
水利工程
膨脹係數 Coefficient of swelling
學術名詞
水利工程
膨脹係數 Coefficient of expansion
學術名詞
礦物學名詞
膨脹係數 coefficient of dilatation
學術名詞
航空太空名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
海事
膨脹係數 coefficient of expansion; expansion coefficient
學術名詞
紡織科技
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
畜牧學
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
礦冶工程名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
礦冶工程名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
礦冶工程名詞
膨脹係數 swelling number
學術名詞
食品科技
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
化學名詞-化學術語
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
氣象學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
測量學
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
地球科學名詞-大氣
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
物理學名詞
膨脹係數 dila[ta]tion[al] coefficient
學術名詞
化學工程名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
計量學名詞
膨脹係數 expansion coefficiency
學術名詞
海洋科學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
海洋科學名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
地球科學名詞-海洋
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
海洋地質學
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
土木工程名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
力學名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
電力工程
膨脹係數 coefficient of dilatation
學術名詞
電力工程
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
電子計算機名詞
膨脹係數 expansibility factor
學術名詞
電子計算機名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
電子計算機名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
電子工程名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
電子工程名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
機械工程名詞
膨脹係數 expansibility factor
學術名詞
機械工程名詞
膨脹係數 expansion coefficient
學術名詞
機械工程名詞
膨脹係數 coeffcient of expansion
學術名詞
機械工程名詞
膨脹係數 coefficient of expansion
學術名詞
機械工程名詞
膨脹係數 coeffient of expansion

引用網址: