QRCode

淋巴腺結核; 腺結核; 腺癆

Glandular tuberculosis; Glandular phthisis

Glandular tuberculosis; Glandular phthisis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
病理學名詞
Glandular tuberculosis; Glandular phthisis 淋巴腺結核; 腺結核; 腺癆
淋巴腺結核; 腺結核; 腺癆 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: