QRCode

瞽宗

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  瞽宗原為商代之國學,後為周天子五學之一。據 〔禮記‧明堂位〕載:「瞽宗,殷學也。」鄭玄注曰:「樂師瞽矇之所宗。」又同書〔文王世子〕載:「春誦、夏弦,大帥詔之。瞽宗秋學禮,執禮者詔之;禮在瞽宗。」鄭玄注曰:「瞽宗,殷學名。」另〔周禮‧春官宗伯〕載:「凡有道有德者,使教於國學,死則以為樂祖,祭於瞽宗。」由此可知,瞽宗兼俱教學及祭祀之功能,此點反映古代教育含有尊重有成就者的意味。

瞽宗

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
瞽宗 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: