QRCode

施孟梁丘之學

井敏珠
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  施孟梁丘之學,是西漢易學發展史上的一個重要階段。兩漢易學的傳承,依其內容不同,可大別為「儒門易」(又稱「義理易」)與「象數易」;其中「儒門易」傳自孔子,承繼先秦儒家學說,以儒門十翼易理為本,視易道為人生處事之法則。孔子傳〔易〕商瞿,商瞿傳〔易〕六世至田何;以次傳丁寬、田王孫;田王孫又授施讎、孟喜、梁丘賀三大弟子,易學自此大盛於西漢宣帝年間,故稱「施孟梁丘之學」。   施讎字長卿,沛人,師事田王孫數十年;為人謙讓,不肯授徒,後因同門梁丘賀固請,始授賀之子及門人。宣帝時經梁丘賀薦為博士,傳〔易〕於張禹、魯伯;二人分傳彭宣、戴崇。伯又授毛莫如、邴丹,其弟子及再傳弟子皆位高官,頗負清名。〔施氏易〕後以張、彭之學者;終漢之世,〔施氏易〕皆在學官。   孟喜字長卿,東海蘭陵人;為人好自稱譽,曾由隱士處得「易家侯陰陽災變書」,詐言為其師田王孫臨終時所獨傳,後為梁丘賀揭穿,終以改師法而不見用;授白光、翟牧,二人後皆拜為博士,故〔孟氏易〕有翟、白之學。   梁丘賀字長翁,琅邪諸人;原從楊何弟子京房受〔易〕,後又師事田王孫;精於筮術,宣帝時以卜筮靈驗而為上所重,官至少府。傳子梁丘臨,臨授王駿、五鹿充宗,充宗又授士孫張、鄧彭祖、衡咸;士孫張後拜為博士,餘人亦均位高官。故〔梁丘易〕有士孫、鄧、衡之學。   儒門易大盛於宣帝之世;當時朝廷中之易學名家,皆出自施、孟、梁丘三家門下。施讎從師學〔易〕數十年,最專於學;梁丘賀則兼取楊何、田王孫二家之精華,致易學為西漢顯學;孟喜雖以改師法未拜為博士,卻因倡「卦氣」之說,開啟了後世易學主流——象數易之先河,也造成了漢代易學風氣的轉變。古秦原為單線傳承的易學,終在兩漢逐漸開啟了百家爭鳴的輝煌局面。

施孟梁丘之學

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
施孟梁丘之學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: