QRCode

以大事小

陳雪麗
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  「以大事小」出於〔孟子‧梁惠王下〕,是齊宣王請教孟子結交鄰國的方法時,孟子所說的話;原文是,齊宣王問曰:「交鄰國有道乎?」孟子對曰:「有。惟仁者能以大事小,是故湯事葛、文王事昆夷。惟智者為能以小事大,放大(太)王事獯鬻、勾踐事吳。以大事小者,樂天者也;以小事大者,畏天者也。樂天者保天下,畏天者保其國。〔詩〕云:『畏天之威 ,于時保之。』」   孟子回答齊宣王的問題說,一個賢德的君王,因為他的仁心寬宏惻怛,沒有計較大小強弱的私心,加上不忍心見天下混亂、人民痛苦,所以即使小國不恭敬,也能包容涵蓄,所謂「聖人道濟天下無不容」就是這個道理,因此不會跟小國計較,更不願意發兵攻打他們,甚至還能進而以大國之尊去事奉小國,就像商湯事奉葛國、文王事奉昆夷,都是以大事小的例子,這是仁德之君所展現的寬宏大量的氣度。孟子強調,仁德之君以天道的並生並育為樂,樂天知命、樂天行道,能以大事小,不會侵凌弱小國家,因此可以保有天下。   另一方面,也有以小事大的,小國明智的君王,因為深明義理、識得時勢,懂得天道虧盈益謙的道理,所以敬畏天理,即使大國來侵凌,也能事之以禮,如此才能保住黎民百姓的幸福與國家的安全;所以太王事奉獯鬻、勾踐事奉吳國。這並不是委屈求全,而是君王的智慧。   孟子最後引用〔詩經.周頌.我將〕的話說:「畏天之威 ,于時保之。」意思是說,像周成王尚且要敬畏上天之威嚴,才能安保太平之道。所以其他國君也應敬畏天威、懂得天道運行時盈時虧的道理,一切以百姓的安危為原則,國家富強,能保有寬宏大量的仁心,國家弱小,也能以明智謙恭的態度來保住國家。   從人生的角度來看,「以大事小」的大,猶如本身具有優越的條件,或者身居高位,或者富有資財,此時對人便難免驕矜,缺少寬容與謙卑,卻不知富貴並不足恃,一旦失去這些,便不會有人再來趨奉了。如果能深自惕勵,謙沖和氣的待人,保持人際的和諧,才能保持已有的條件。   反過來,處於不利的狀況,而「以小事大」,謙恭而不諂媚,敬謹而不自卑,安分守己,盡其在我,不怨天,不尤人,仍然可以保全身家,不失為篤行君子,又有什麼值得遺憾的呢?

以大事小

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
以大事小 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: