QRCode

文昌祠

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  文昌祠主祀文昌帝君;世傳以梓潼為文昌帝君,其學文昌府事,司人間祿籍。又文昌星,乃斗魁(奎)戴筐六星之一,主文學,俗以魁故祠文昌,以祈科第。據〔清史稿校注.禮志〕載,文昌之祀,始於有虞,若於〔周禮〕,漢晉且配郊祀,職司爵祿、科舉。清定其祀典如關帝,春秋仲月祭之。各省文昌廟,有司以時饗祀,無祠廟者,設位公所祭之。故省有廟,府州縣則設祠於學祀之。

文昌祠

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
文昌祠 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: