QRCode

孔安國

陳章錫
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  孔安國字子國,孔子十二世孫;漢武帝時官至諫大夫,臨淮太守。安國受〔詩〕於申公,並治〔今文尚書〕而為博士,兒寬即曾先後受業於歐陽和伯及孔安國,兒寬後來又授歐陽巨、簡卿,經此二人衍出〔尚書〕的歐陽、大小夏侯三家學說,故孔安國與〔今文尚書〕的流傳有關係。   〔古文尚書〕也託始於孔安國;武帝時,魯恭王壞孔子宅,從斷壁中得孔氏家藏古文本〔尚書〕共四十五卷,其後由孔氏後人孔安國作傳,他以今文讀之,除去與今文本重複的二十九篇,得逸〔書〕十六篇,但遭巫蠱,未立於學官,只能在民間傳播、研習。當時司馬遷曾從孔安國問學,故〔史記〕中所載〔堯典〕、〔禹貢〕、〔洪範〕、〔微子〕、〔金縢〕等篇,多從古文說。孔安國於作諫大夫時授都尉朝,朝授庸生,庸生授胡常,常授徐敖,敖授王璜、塗惲,塗惲授桑欽,王莽時曾立於學官,後又失傳。至東晉梅頤獻〔古文尚書〕,附有孔安國所作傳,經清代閻若璩考證為偽書。

孔安國

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
孔安國 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: