QRCode

大同

陳章錫
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  大同二字就字義說,天下和平統一之謂大,人類利害均等之謂同;二字連用見於〔禮記.禮運篇〕,記載孔子曾應邀參加年終十二月大祭鬼神之蜡祭,事畢出遊門觀時,為魯國今不如昔喟然而歎,同子游說:「大道之行也,與三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦,故人不獨親其親,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者,皆有所養。男有分,女有歸,貨惡其棄於地也,不必藏於己;力惡其不出於身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂大同。」意思表現孔子所嚮往的理想世界,在這個世界中,人人各得其所,是一個和平雍穆而快樂的境界,而其關鍵就在「天下為公」,就是說天下或國家屬於全天下或全國人所有,真正的意思是每個人都可能成為負有政治責任的帝王,不過條件是必須能夠做到如文中所說的,從「選賢與能」到「外戶而不閉」的,才有資格做帝王。選擇帝王的標準是如此,帝王之位就不專屬任何一種人或一類人。頗像現在民主國家選舉總統的辦法,在孔子心目中,堯禪位給舜,舜禪位給禹,就是找到賢能之人,將天下交付給他去治理,不把天下視為自己私有的,不傳位給兒子,是天下為公的真諦。孔子一直稱道堯舜,也就在此。後來的人以為孔子守舊,只緬懷過去,乃是未曾領悟孔子的這個思想,這個思想和現在的民主思想比較,應該更完美。(參見「小康」)

大同

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
大同 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: