QRCode

一炁宗主(天德教)

王宗銘
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  一炁宗主,為天德教尊奉之主神,一炁者,無形無名,為道之始,萬物之源,由炁化氣,氣炁相因,而水精成,受陰陽之磨擦,而五行分,天地闢,萬性合元以生,故一炁實為天地萬物之主宰,且為三界十方之主宰,執掌三期普渡,聖賢仙佛悉皆遵重,故尊為一炁宗主,又稱玄玄上人、清靜靜肅王佛、玄玄上帝、無形古佛、鴻鈞老祖、無形道祖、無量壽佛、混元聖祖、上帝、如來、真宰等。   清光緒二十年甲午歲臘月初八日,宗主以眾香妙國佛王之尊,發願普渡眾生,金身倒裝塵世,降生於四川省樂至縣,興隆場,蕭家灣,蕭氏有德之家,諱始,號無形道人,字昌明,六歲時,一病而逝,旋以道祖復體而復生,無形古佛分靈,即於斯時附體,未轉胞胎,此乃大宗師齝齡抱道,前無吉人,由來有自,佛號慨如上述,聖誕佳期,無形古佛四月廿一日、一炁宗主五月十三日,蕭昌明大宗師為臘月初八日,大宗師生秉至德,幼年離鄉濟眾,即以天地間大道忠孝仁慈四字,普渡群生,醫人疾苦,不用藥石、一切險症,應手而瘳,嘗曰:「病可以治,法可以說」由是處處說法,隨緣勸導大眾修行,人有生老病死,先由治病解脫其病苦,有信之者,再由說法使其知所以明心見性,等到老時,往生極樂,長住三摩,解脫生老死苦,時人奉為「小神仙」、「小佛爺」治好病人無數,得渡緣人亦無數,慈悲廣大如斯,善信皈依門下者,因之日眾。   民國初年,大宗師弱冠,由四川到湖南行道,履轍所至,救苦不皇,先住昭山,備嘗艱阻,後居南縣,得師母黃氏成家,行道日見順時,民國十六年丁卯歲,創行「忠、恕、廉、明、德、正、義、信、忍、公、博、孝、仁、慈、覺、節、儉、頁、禮、和、」廿字大道,成立天德聖教,訂頒教法甚嚴,以廿字掌天立地,三才不能違此,弟子必唯謹奉行,並以精神治療法,傳授弟子,為眾生治病,奇效奇靈。   民國十九年庚午歲,大宗師在南京成立宗教哲學研究社,附設東方精神療養院,給病者免費治療,著手成春,接著上海、長沙、漢口、遍及大江南北,燕、齊、川、桂、閩、粵等省市,相繼成立,都五十餘處,大宗師週遊其間,講經說法,凡人生倫常之正軌,性命雙修之大道,與夫宗教之真諦,哲學之精微,隨機敷布,聞者,輒當下解悟,克志向上,悟道超凡。民國二十三年,在上海開辦導師訓練班,期培良師楷模,為陰陽之師,由大宗師親自選派品行端正,學問明真,道功高上者,以代無形主宰行法令。繼之陝甘社院成立,推行益廣,各地皈依門下者達三百餘萬人。   大宗師應時行道,四十餘年,口吐諸經三十餘種,民國二十六年,預測世變,道移黃山,築道場於芙蓉嶺,額曰芙蓉居,樹人樹木,開荒種植,推行生產事業,隨侍弟子數百人。大宗師傳道於此,天德教奠立教基於此,迨民國三十一年壬午歲臘月初八日恭逢聖誕佳期,遠近弟子熱烈慶祝,聖壽無疆、恩宏三界、千年萬載、地久天長,詎隔一日,即初十日,大宗師突然預示隨侍門人,趺坐而化,留遺囑告乾坤弟子,並即在空中顯現金身,乃即回歸本位,其是道冠古今,靈昭萬世耶。

一炁宗主(天德教)

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
一炁宗主(天德教) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: