QRCode

反射投影器

reflecting projector

許政行
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

可將航攝像圖片之影像投影於承影面上之儀器。將此投影器透鏡之位置改變,可使其投射之影像比例尺隨之改變。

反射投影器

reflecting projector

reflecting projector 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
reflecting projector 反射投影器
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
reflecting projector 反射投影器
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
reflecting projector 反射放映機
反射投影器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
反射投影器 reflecting projector
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
反射投影器 reflecting projector

引用網址: