QRCode

化成長

reduced length

許政行
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

大地圓

 

化成長

reduced length

reduced length 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
reduced length 化成長
學術名詞
電力工程
reduced length 縮減長度
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
reduced length 歸算後長度
學術名詞
電機工程
reduced length 縮減長度
化成長 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
化成長 reduced length

引用網址: