QRCode

微電腦儀表

microcomputer instrument

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指包含微電腦的儀表或儀器。

微電腦儀表

microcomputer instrument

microcomputer instrument 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
microcomputer instrument 微電腦儀表
微電腦儀表 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
微電腦儀表 microcomputer instrument

引用網址: