QRCode

微電腦底板

microcomputer backplane

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

用於置放微處理器及相關電子組件所用之電路板,通常稱為主機板。

微電腦底板

microcomputer backplane

microcomputer backplane 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
microcomputer backplane 微電腦底板
微電腦底板 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
微電腦底板 microcomputer backplane

引用網址: