QRCode

儀表微電腦

instrument microcomputer

instrument microcomputer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
instrument microcomputer 儀表微電腦
儀表微電腦 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
儀表微電腦 instrument microcomputer

引用網址: