QRCode

自學

self-learning

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

參【學習】(learning)。

自學

self-learning

self-learning 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
self-learning 自學習
學術名詞
電子工程
self-learning 自我學習
學術名詞
電子計算機名詞
self-learning 自學
自學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
自學 self-learning

引用網址: