QRCode

可靠性數學

reliability mathematics

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

研究或評估計算機系統的可靠性時所用的數學工具。

可靠性數學

reliability mathematics

reliability mathematics 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
reliability mathematics 可靠性數學
可靠性數學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
可靠性數學 reliability mathematics

引用網址: