QRCode

冗餘位元

redundant bit

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【冗餘位元】(redundancy bit)。

冗餘位元

redundant bit

redundant bit 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
數學名詞
redundant bit 多餘位元
學術名詞
電力工程
redundant bit 多餘數元
學術名詞
電子計算機名詞
redundant bit 冗餘位元
學術名詞
電子工程
redundant bit 多餘數元
學術名詞
電機工程
redundant bit 多餘數元
冗餘位元 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
冗餘位元 redundancy bit
學術名詞
電子計算機名詞
冗餘位元 redundant bit

引用網址: