QRCode

微電腦介面套件

microcomputer interfacing kit

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

供微電腦介面使用的成套組件。

微電腦介面套件

microcomputer interfacing kit

microcomputer interfacing kit 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
microcomputer interfacing kit 微電腦介面套件
微電腦介面套件 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
微電腦介面套件 microcomputer interfacing kit

引用網址: