QRCode

程式館函數

library function

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指已建立在程式館式中的函數,通常該程式館是由廠商提供。

程式館函數

library function

library function 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
library function 程式館函數
程式館函數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
程式館函數 library function

引用網址: