QRCode

函數程式館

function library

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

由一組程式常式編輯而成的集合。

函數程式館

function library

function library 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
function library 函數程式館
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
function library 函式庫
學術名詞
電子計算機名詞
function library 函數程式館
函數程式館 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
函數程式館 function library
學術名詞
電子計算機名詞
函數程式館 function library

引用網址: