QRCode

擴充卡

expansion card

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

一種包含若干微晶片的電路卡或介面卡,可插接於微電腦系統或儀器中,提供特殊功能。

擴充卡

expansion card

expansion card 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
expansion card 擴充卡
擴充卡 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
擴充卡 expansion card
學術名詞
電子計算機名詞
擴充卡 half card

引用網址: