QRCode

執行

execute

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

一種工件控制語言敘述。它指出一個工作步驟的開始或等待執行的程式,所要使用的過程及檔案目錄。

執行

execute

execute 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
execute 執行
學術名詞
電子計算機名詞
execute 執行
學術名詞
電機工程
execute 執行
執行 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
執行 Enforce
學術名詞
資訊名詞-兩岸中小學教科書名詞
執行 excute
學術名詞
管理學名詞
執行 execution
學術名詞
資訊名詞-高中(含)以下資訊名詞
執行 excute
學術名詞
電力工程
執行 execute
學術名詞
電子計算機名詞
執行 execute
學術名詞
電機工程
執行 execute
學術名詞
電子工程
執行 execution

引用網址: