QRCode

反襯伸展

contrast stretching

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指圖像處理時,以伸展圖形的明暗對比度來加強圖像的處理效果。

反襯伸展

contrast stretching

contrast stretching 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
contrast stretching 反差拉張;對比拉張
學術名詞
電子計算機名詞
contrast stretching 反襯伸展
反襯伸展 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
反襯伸展 contrast stretching

引用網址: