QRCode

概念辭典

concept dictionary

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

詞語是概念的一種表現形式。概念辭典包含了使電腦能夠理解這些概念所需要的全部知識。

概念辭典

concept dictionary

concept dictionary 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
concept dictionary 辭典概念
概念辭典 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: