QRCode

振幅限制器

amplitude limiter

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【限制器】(limiter)。

振幅限制器

amplitude limiter

amplitude limiter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
amplitude limiter 振幅限制器
學術名詞
電力工程
amplitude limiter 限幅器
學術名詞
電子計算機名詞
amplitude limiter 振幅限制器
學術名詞
電子工程
amplitude limiter 限幅器
學術名詞
電機工程
amplitude limiter 限幅器
振幅限制器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
振幅限制器 amplitude limiter
學術名詞
電子計算機名詞
振幅限制器 amplitude limiter

引用網址: