QRCode

放大器

amplifier

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

能將輸入信號(電流、電壓、功率等)予以放大的裝置。

放大器

amplifier

amplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
amplifier 增幅器;放大器;擴大器
學術名詞
獸醫學
amplifier 放大器
學術名詞
舞蹈名詞
AMPLIFIER 擴大機
學術名詞
礦物學名詞
amplifier 放大器
學術名詞
畜牧學
amplifier 放大器;放大鏡
學術名詞
核能名詞
amplifier 放大器
學術名詞
通訊工程
amplifier 放大器
學術名詞
氣象學名詞
amplifier 放大器
學術名詞
航空太空名詞
amplifier 放大器
學術名詞
海事
amplifier 放大器;擴音器
學術名詞
生產自動化
amplifier 放大器
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
amplifier 放大器
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
amplifier 放大器
學術名詞
地球科學名詞-大氣
amplifier 放大器
學術名詞
海洋地質學
amplifier 放大器
學術名詞
測量學
amplifier 增輻器;擴大器
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
amplifier 放大器
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
amplifier 放大器
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂名詞
amplifier 擴大機
學術名詞
物理學名詞
amplifier 放大器;增幅器
學術名詞
計量學名詞
amplifier 放大器
學術名詞
化學工程名詞
amplifier 放大器
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
amplifier 放大器
學術名詞
物理學名詞-聲學
amplifier 放大器
學術名詞
電力工程
amplifier 放大器,擴音器
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
amplifier 放大器
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
amplifier 擴音機
學術名詞
造船工程名詞
amplifier 擴大器;增幅器;放大器
學術名詞
電機工程
amplifier 放大器
學術名詞
電子計算機名詞
amplifier 放大器
學術名詞
機械工程
amplifier 放大器;擴大器;增幅器
學術名詞
電子工程
amplifier 放大器;擴大機
放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
放大器 amplifier
學術名詞
礦物學名詞
放大器 amplifier
學術名詞
核能名詞
放大器 amplifier
學術名詞
通訊工程
放大器 amplifier
學術名詞
氣象學名詞
放大器 amplifier
學術名詞
紡織科技
放大器 magnifier
學術名詞
航空太空名詞
放大器 amplifier
學術名詞
生產自動化
放大器 amplifier
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
放大器 amplifier
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
放大器 amplifier
學術名詞
地球科學名詞-大氣
放大器 amplifier
學術名詞
海洋地質學
放大器 amplifier
學術名詞
測量學
放大器 magnifier
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
放大器 amplifier
學術名詞
通訊工程
放大器 amplifier{=AMP}
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
放大器 amplifier
學術名詞
新聞傳播學名詞
放大器 magnifier
學術名詞
計量學名詞
放大器 amplifier
學術名詞
化學工程名詞
放大器 amplifier
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
放大器 amplifier
學術名詞
物理學名詞-聲學
放大器 amplifier
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
放大器 amplifier
學術名詞
電機工程
放大器 amplifier
學術名詞
電子計算機名詞
放大器 amplifier
學術名詞
電子工程
放大器 Amplifiers

引用網址: