QRCode

電弧銲接機器人

arc welding robot

中國大陸譯名: 弧焊机器人
arc welding robot 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
arc welding robot 電弧銲接機器人
學術名詞
造船工程名詞
arc welding robot 電銲機器人
學術名詞
機械工程
arc welding robot 電弧銲接機器人
電弧銲接機器人 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
電弧銲接機器人 arc welding robot
學術名詞
機械工程
電弧銲接機器人 arc welding robot

引用網址: