QRCode

伸展

Extending

舞蹈辭典

名詞解釋:生理學名詞。指展開鉸鍵關節角度增大的動作。例如展開肘關節和膝關節等。

伸展

stretching

中國大陸譯名: 伸展
stretching 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
STRETCHING 伸展運動
學術名詞
生物學名詞-植物
stretching 延伸;伸長
學術名詞
地質學名詞
stretching 伸長作用
學術名詞
核能名詞
stretching 加寬
學術名詞
紡織科技
stretching 拉伸
學術名詞
生產自動化
stretching 展延
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
stretching 拉伸
學術名詞
電力工程
stretching 伸長,拉伸
學術名詞
計量學名詞
stretching 延伸;拉伸
學術名詞
化學工程名詞
stretching 拉伸
學術名詞
教育學名詞-體育名詞
stretching 伸展
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
stretching 伸展
學術名詞
電機工程
stretching 加寬
學術名詞
機械工程
stretching 拉緊矯正
學術名詞
電子工程
stretching 展延;伸展
伸展 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
伸展 extension
學術名詞
比較解剖學
伸展 Extension
學術名詞
舞蹈名詞
伸展 EXTENDING
學術名詞
氣象學名詞
伸展 dilatation
學術名詞
地球科學名詞-大氣
伸展 dilatation
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
伸展 stretch
學術名詞
教育學名詞-體育名詞
伸展 stretching
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
伸展 stretching
學術名詞
電子計算機名詞
伸展 stretch
學術名詞
電子計算機名詞
伸展 <to> stretch
學術名詞
電子工程
伸展 <to> stretch
學術名詞
電子工程
伸展 stretch

引用網址: