QRCode

亞硫酸氣傷害

sulphur dioxide gas injury

sulphur dioxide gas injury 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
sulphur dioxide gas injury 亞硫酸氣傷害
亞硫酸氣傷害 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
亞硫酸氣傷害 sulphur dioxide gas injury

引用網址: