QRCode

鹽〔類〕

salt

salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
salt
學術名詞
獸醫學
salt 鹽〔類〕
學術名詞
化學名詞-化學術語
salt
學術名詞
礦冶工程名詞
salt 鹽類 ; 鹽
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
salt
學術名詞
核能名詞
salt
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
salt
學術名詞
醫學名詞
salt
學術名詞
海洋地質學
salt 1.鹽岩;2.食鹽
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
salt
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
salt
學術名詞
地球科學名詞
salt
學術名詞
電力工程
salt 鹽,鹽類
學術名詞
化學工程名詞
salt
學術名詞
物理學名詞
salt 鹽[類]
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
salt
學術名詞
機械工程
salt
學術名詞
電機工程
salt
鹽〔類〕 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
鹽〔類〕 salt

引用網址: