QRCode

小角

small cornu; cornu minus

small cornu; cornu minus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
small cornu; cornu minus 小角
小角 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
小角 small cornu; cornu minus
學術名詞
比較解剖學
小角 Small cornu
學術名詞
獸醫學
小角 corniculum
學術名詞
人體解剖學
小角 Cornu minus

引用網址: