QRCode

統計式調節;統計式設條件

statistical conditioning

statistical conditioning 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
statistical conditioning 統計式調節;統計式設條件
統計式調節;統計式設條件 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
統計式調節;統計式設條件 statistical conditioning

引用網址: