QRCode

調節係數;適應係數

accommodation coefficient

accommodation coefficient 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
accommodation coefficient 調節係數;適應係數
學術名詞
氣象學名詞
accommodation coefficient 調節係數
學術名詞
畜牧學
accommodation coefficient 調節係數
學術名詞
航空太空名詞
accommodation coefficient 調節係數
學術名詞
地球科學名詞-大氣
accommodation coefficient 調節係數
學術名詞
測量學
accommodation coefficient 凝視係數
學術名詞
力學名詞
accommodation coefficient 調節係數;適應係數
學術名詞
計量學名詞
accommodation coefficient 調節係數;供應係數
學術名詞
機械工程
accommodation coefficient 調節係數
調節係數;適應係數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
調節係數;適應係數 accommodation coefficient
學術名詞
力學名詞
調節係數;適應係數 accommodation coefficient

引用網址: