QRCode

醯基脲

acyl urea

acyl urea 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
acyl urea 醯基脲
醯基脲 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
醯基脲 acyl urea

引用網址: