QRCode

後烘;後焙

after-baking

after-baking 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
after-baking 後烘;後焙
後烘;後焙 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
後烘;後焙 after-baking

引用網址: