QRCode

振幅導磁率

amplitude permeability

amplitude permeability 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
amplitude permeability 振幅導磁率
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
amplitude permeability 振幅磁導率
學術名詞
電力工程
amplitude permeability 振幅磁導率
學術名詞
電機工程
amplitude permeability 振幅磁導率
振幅導磁率 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
振幅導磁率 amplitude permeability

引用網址: