QRCode

基本代謝率

basal metabolic rate

basal metabolic rate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
basal metabolic rate 基本代謝率
學術名詞
內分泌學名詞
basal metabolic rate 基礎代謝率
基本代謝率 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
基本代謝率 basal metabolic rate
學術名詞
生物學名詞-植物
基本代謝率 basal metabolic rate; BMR

引用網址: