QRCode

鎘比

cadmium ratio

保健物理辭典

名詞解釋:  中子偵檢器的反應和於相同條件下覆蓋一定厚度鎘片的反應兩者之比。

鎘比

cadmium ratio

cadmium ratio 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
cadmium ratio 鎘比
學術名詞
計量學名詞
cadmium ratio 鎘比
學術名詞
電機工程
cadmium ratio 鎘比值;鎘比
鎘比 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
鎘比 cadmium ratio
學術名詞
核能名詞
鎘比 cadmium ratic
學術名詞
計量學名詞
鎘比 cadmium ratio

引用網址: