QRCode

剪切應力

shearing stress

shearing stress 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程
shearing stress 剪應力
學術名詞
造船工程
shearing stress 剪應力
學術名詞
氣象學名詞
shearing stress 切變應力
學術名詞
化學名詞-化學術語
shearing stress 剪應力;切應力
學術名詞
紡織科技
shearing stress 剪切應力
學術名詞
地球科學名詞
shearing stress 剪應力;切〔變〕應力
學術名詞
電機工程名詞
shearing stress 抗剪應力;剪切應力
學術名詞
海洋地質學
shearing stress 剪應力
學術名詞
物理學名詞
shearing stress 切應力;剪應力
剪切應力 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
剪切應力 shear stress
學術名詞
紡織科技
剪切應力 shearing stress

引用網址: