QRCode

接種

seeding

seeding 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
林學
Seeding 播種,下種,播種造林
學術名詞
氣象學名詞
seeding 種[雲]
學術名詞
食品科技
seeding 加晶種,播種
學術名詞
航空太空名詞
seeding 播種;催化
學術名詞
核能名詞
seeding 加種〔籽〕
學術名詞
礦物學名詞
seeding 加籽晶﹐加晶種
學術名詞
紡織科技
seeding 接種
學術名詞
化學名詞-化學術語
seeding 播種
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
seeding 播晶種
學術名詞
生態學名詞
seeding 播種;下種
學術名詞
兩岸對照名詞-農業
seeding 播種
學術名詞
地球科學名詞
seeding 播〔雲〕種
學術名詞
化學工程名詞
seeding 播晶種
學術名詞
藥學
seeding 種晶;置晶種;播種
學術名詞
機械工程
seeding 播種;催化
學術名詞
材料科學名詞
seeding 播晶種;種晶
學術名詞
電機工程
seeding 播種;加種〔子)
學術名詞
電子計算機名詞
seeding 種晶技術;播種
接種 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
肥料學
接種 Inoculation
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
接種 innoculation
學術名詞
生物學名詞-植物
接種 inoculation
學術名詞
鑄造學
接種 inoculation
學術名詞
食品科技
接種 inoculation
學術名詞
畜牧學
接種 inoculation
學術名詞
發生學
接種 Graftting
學術名詞
獸醫學
接種 inoculation
學術名詞
動物學名詞
接種 inoculation
學術名詞
化學名詞-化學術語
接種 inoculation
學術名詞
礦冶工程名詞
接種 inoculation
學術名詞
細菌免疫學
接種 Vaccination ; Inoculation
學術名詞
紡織科技
接種 seeding
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
接種 inoculation
學術名詞
土壤學名詞
接種 inoculation
學術名詞
化學工程名詞
接種 inoculation
學術名詞
藥學
接種 inoculate
學術名詞
機械工程
接種 inoculation

引用網址: