QRCode

粗糙織物

salt sacking

salt sacking 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
salt sacking 粗糙織物
粗糙織物 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
粗糙織物 salt sacking

引用網址: