QRCode

組織化大豆蛋白

textur(iz)ed soybean protein

textur(iz)ed soybean protein 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
textur(iz)ed soybean protein 組織化大豆蛋白
組織化大豆蛋白 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
組織化大豆蛋白 textur(iz)ed soybean protein

引用網址: