QRCode

大圓肌

Teres Major m.

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。起始於肩胛骨內側角。終止於肱骨小結節靠近肩胛關節部位。是肩胛骨與上臂連接的肌肉群之一。與闊背肌共同作用,可將上臂從後方向內側牽引(內收)與旋轉(內旋)。

大圓肌

teres major

teres major 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
teres major 大圓肌
學術名詞
動物學名詞
teres major 大圓肌
大圓肌 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
大圓肌 TERES MAJOR M.
學術名詞
畜牧學
大圓肌 teres major
學術名詞
動物學名詞
大圓肌 teres major
學術名詞
比較解剖學
大圓肌 (Musculus teres major)
學術名詞
醫學名詞
大圓肌 musculus teres major
學術名詞
人體解剖學
大圓肌 M. teres major

引用網址: