QRCode

鹽類均衡

salt balance

salt balance 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
salt balance 鹽類均衡
學術名詞
土木工程名詞
salt balance 鹽分平衡
學術名詞
土木工程名詞
salt balance 鹽分平衡
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
salt balance 鹽量平衡;鹽平衡
學術名詞
地理學名詞
salt balance 鹽分平衡
學術名詞
海洋科學名詞
salt balance 鹽量平衡;鹽平衡
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
salt balance 鹽分平衡
鹽類均衡 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
鹽類均衡 salt balance

引用網址: