QRCode

搔癢(病)

pruritus

pruritus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
pruritus 搔癢(病)
學術名詞
獸醫學
pruritus 搔癢,搔癢病
學術名詞
動物學名詞
pruritus 搔癢;搔癢病
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
pruritus 癢病
搔癢(病) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
搔癢(病) pruritus

引用網址: